Zdefiniowanie kredytu

Kredyt bankowy to specyficzna forma umowy zawierana pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. W umowie tej bank zobowiązuje się do udostępnienia klientowi kredyty, czyli ustalonej kwoty pieniędzy na określony czas i cel przeznaczenia. Tym samym kredytobiorca, czyli klient zobowiązuje się do wykorzystania powierzonych mu pieniędzy zgodnie z przeznaczeniem, a także w terminie zwrócić do panku pożyczoną kwotę wraz z należnymi jej odsetkami i prowizją, która stanowi wynagrodzenie dla banku. Kredyty są wiec specyficznymi formami zobowiązań o charakterystycznych cechach takich jak zwrotność, terminowość oraz oprocentowanie. Zgodnie z formalno-prawnym ujęciem, w jakim rozpatruje się kredyty, ich istotą jest wykorzystanie wolnych czasowo środków pieniężnych. W tej sytuacji bank jest instytucją pośredniczącą w przekazywaniu pieniędzy podmiotom, które ich potrzebują od podmiotów, które ulokowały w banku swoje nadwyżki. Taka operacja powoduje wystąpienie wierzytelności u kredytodawcy, czyli banku, oraz takie same zobowiązanie u kredytobiorcy, czyli klienta.

Podobne artykuły

  • Zdolność kredytowaZdolność kredytowa Jeżeli staramy się o kredyty mieszkaniowe, bardzo ważne jest oszacowanie swojej zdolności kredytowej. Czym ona jest? Otóż zdolność kredytowa to możliwości spłacania rat określonych przez […]
  • Podział kredytówPodział kredytów Ogólnie rzecz ujmując kredyty dzieli się na dwa rodzaje – kredyty gospodarcze oraz kredyty dla osób fizycznych. Podział ten jest zrozumiały, dzieli formy kredytowania zależnie statusu […]
  • Zwiększamy zdolność kredytowąZwiększamy zdolność kredytową Jeżeli bank nie jest w stanie udzielić nam kwoty kredytu, jakiej nam potrzeba, możemy skutecznie zwiększyć zdolność kredytową, za pomocą sprawdzonych sposobów. Czasami drobne zmiany […]
  • Kupując nowe mieszkanie na kredyt trzeba będzie je spłacać kilkadziesiąt lat!Kupując nowe mieszkanie na kredyt trzeba będzie je spłacać kilkadziesiąt lat! Jeśli wykażemy przed bankiem, że mamy odpowiednie zarobki, to stosunkowo łatwo dostaniemy kredyt na mieszkanie, ale tak naprawdę trudności zaczną się dopiero po tym jak go dostaniemy. Nie […]
  • Kredyt hipoteczny to często jedyna szansa na zakup własnego mieszkaniaKredyt hipoteczny to często jedyna szansa na zakup własnego mieszkania Osoby, które marzą o własnym mieszkaniu, albo domu z pewnością nie raz zastanawiały się już nad kredytem hipotecznym, który jednak skutecznie może odstraszać czasem spłaty oraz wartością […]
  • Na kredyty przyjdzie jeszcze czasNa kredyty przyjdzie jeszcze czas Jako ekonomista, dość bacznie obserwujący rynki finansowe na świecie, mogę powiedzieć, że na kredyty i pożyczki przyjdzie dopiero odpowiednia pora. W tym momencie właśnie, zapoznaję się z […]