Rodzaje kont bankowych

Konta bankowe dostępne w popularnych bankach może być przeznaczone dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. W zależności od jego właściciela, konto bankowe ma charakterystyczne funkcje niezbędne dla jego posiadacza. Oprócz tego podstawowego podziału konta bankowe mogą pełnić określone funkcje i być: lokatą terminową, rachunkiem kredytowym, rachunkiem walutowym i rachunkiem maklerskim. Lokata terminowa to oprocentowane konto bankowe, na którym lokujemy dana kwotę kapitału i przechowujemy ją przez określony okres czasu. Im dłuższy okres przetrzymywania, tym otrzymujemy wyższą kwotę odsetek. Rachunek kredytowy to konto bankowe przeznaczone do regularnego spłacania zaciągniętych kredytów. Daje realny obraz aktualnego stanu naszego zadłużenia i naliczą kwotę odsetek w zależności od ustalonej liczbie rat. Początkowo ma ono saldo ujemne, które sukcesywnie zmniejsza się w raz z kolejnymi wpłatami. Rachunek walutowy pozwala nam na gromadzenie oszczędności i wykonywanie wszelkich transakcji w obcej walucie. Natomiast rachunek maklerski daje nam możliwość zakupu i sprzedaży papierów wartościowych emitowanych na giełdzie.

Podobne artykuły

  • Jak ustrzec starsze osoby przed zaciąganiem pożyczek?Jak ustrzec starsze osoby przed zaciąganiem pożyczek? Coraz częściej problemami starszych osób stają się pożyczki gotówkowe, które nieświadomie zaciągają w różnych instytucjach, a nawet jeśli wiedza co robią, to nikt nie tłumaczy im, jakie […]
  • Kredyt na miaręKredyt na miarę Jeśli chodzi nam po głowie kredyt gotówkowy często zastanawiamy się, który z oferowanych produktów bankowych najbardziej odpowiadał by naszym potrzebom a jednocześnie był by na tyle […]
  • Gdzie można porównać kredyty?Gdzie można porównać kredyty? Przed zaciągnięciem kredytu w konkretnym banku, rozsądnie będzie porównać warunki jego spłaty w różnych bankach. Oczywiście nie trzeba tego robić, ale jeśli zależy nam na tym, aby kredyt […]
  • Dlaczego tak wiele starszych osób daje się namówić na niekorzystną pożyczkę?Dlaczego tak wiele starszych osób daje się namówić na niekorzystną pożyczkę? Pożyczki gotówkowe zaciągnięte przez starsze, często nieświadome tego, co podpisują starsze osoby, to dzisiaj prawdziwa zmora wielu rodzin. Łatwowierność starszych osób wykorzystują bardzo […]
  • Sesje bankoweSesje bankowe Osoby, które dokonują wielu transakcji bankowych przez Internet wiedzą doskonale, co to są sesje bankowe. Zakładając konto bankowe każdy jego posiadacz powinien mieć świadomość, na jakie […]
  • Budowa domuBudowa domu Budowa domu w dzisiejszych czasach jest bardzo  droga inwestycja, dlatego tez bardzo mało ludzi  końca co może być spowodowane tylko i wyłącznie brakiem pieniędzy. Jak się okazuje dziś […]