Popyt na ubezpieczenia wciąż duży

Dostępne dane statystyczne dowodzą, że, pomimo wielu różnych trudności, jakie spowodował ostatni kryzys ekonomiczny, popyt na ubezpieczenia w Polsce wcale nie maleje. Ogólna sytuacja naszego sektora ubezpieczeniowego jest naprawdę korzystna, w każdym razie o wiele lepsza niż większości analogicznych branż w pozostałych państwach Unii Europejskiej. Jakie mogą być przyczyny tego stanu rzeczy? Krótko mówiąc: co sprawia, że akurat w Polsce popyt na ubezpieczenia nie maleje, chociaż w większości innych krajów tendencje zniżkowe coraz wyraźniej zaznaczają swoją obecność? Wydaje się, że główna odpowiedź leży w specyfice naszego sektora, który jest przecież bardzo młody i po prostu wciąż znajduje się w stadium dynamicznego rozwoju. Oczywiście, sam fakt, że polska branża takich usług, jak ubezpieczenia, jest stosunkowo młoda niczego jeszcze nie przesądza. Decydujące jest połączenie dwóch czynników: z jednej strony właśnie wspominanej młodości i świeżości naszego sektora ubezpieczeniowego, z drugiej zaś tego, że ogólna kondycja ekonomiczna naszego kraju jest naprawdę dobra, co przekłada się na sytuacje we wszystkich branżach, a więc również w dziedzinie takich rozwiązań, jak ubezpieczenia.

Podobne artykuły

  • Polski sektor ubezpieczeniowy na tle EuropyPolski sektor ubezpieczeniowy na tle Europy Czy polski sektor ubezpieczeniowy osiągnął już ten stopień rozwoju, jaki można obserwować w realiach wyżej rozwiniętych gospodarczo, bogatszych państw Unii Europejskiej? Wszystkie dostępne […]
  • Ubezpieczenie na życie powinno być obowiązkoweUbezpieczenie na życie powinno być obowiązkowe Jeśli nie pracodawca powinien zabezpieczać swoich pracowników na wypadek śmierci, to niestety taki obowiązek powinien spadać na nas. Nie może być bowiem tak, że wiele osób nie posiada […]
  • Ubezpieczenia na wypadek chorobyUbezpieczenia na wypadek choroby Ubezpieczenia na wypadek jakiejś poważnej choroby nadal nie cieszą się u nas nawet w połowie tak dużą popularnością, jak w większości bardziej rozwiniętych państw Europy zachodniej. […]
  • Po co ubezpieczać samochód?Po co ubezpieczać samochód? Czy rzeczywiście warto inwestować w ubezpieczenia samochodowe i czy może nam się to przydać? Tak naprawdę, to nie jest kwestia wyboru kierowców, ale obowiązek nałożony przez prawo tak, […]
  • UbezpieczeniaUbezpieczenia Mimo licznych trudności, spowodowanych przez kryzys finansowy, Polacy nadal dość chętnie kupują różnego rodzaju ubezpieczenia. Według analityków jest to po prostu konsekwencja tego, że […]
  • Kryzys finansowy a popyt na ubezpieczeniaKryzys finansowy a popyt na ubezpieczenia Oficjalne dane dowodzą, że chociaż kryzys ekonomiczny wywiera coraz większy wpływ na naszą gospodarkę, to jednak istnieją sektory, które nadal radzą sobie niezwykle dobrze i których […]