Polski sektor ubezpieczeniowy na tle Europy

Czy polski sektor ubezpieczeniowy osiągnął już ten stopień rozwoju, jaki można obserwować w realiach wyżej rozwiniętych gospodarczo, bogatszych państw Unii Europejskiej? Wszystkie dostępne statystyki wskazują na fakt coraz większego popytu na ubezpieczenia. Nie pozostaje to bez wpływu na generalną kondycję polskiej branży ubezpieczeniowej, która jest coraz lepsza. Co więcej, wiele wskazuje na to, że w Polsce istnieje po prostu swoista moda (albo coś w rodzaju mody) na określone ubezpieczenia. Wydaje się więc, że istnieją dogodne warunki do dynamicznego rozwoju oraz do tego, abyśmy w nieodległej przyszłości osiągnęli ten sam poziom, jaki jest właściwy dla sektorów ubezpieczeniowych z takich państw, jak na przykład Francja czy Niemcy. Trzeba jednak pamiętać, że wszelkie prognozy tego rodzaju powinny uwzględniać ten niezwykle istotny czynnik, jakim jest chwiejność i zmienność aktualnej sytuacji gospodarczej. Tak naprawdę nie możemy bowiem wiedzieć, czy popyt na ubezpieczenia będzie nadal utrzymywał się na tym samym poziomie, co obecnie, ergo wszystkie nasze założenia co do przyszłości mają status raczej luźnych spekulacji, niż jakiejś merytorycznej, naukowej analizy możliwych kierunków dalszego rozwoju sytuacji.

Podobne artykuły

  • Popyt na ubezpieczenia wciąż dużyPopyt na ubezpieczenia wciąż duży Dostępne dane statystyczne dowodzą, że, pomimo wielu różnych trudności, jakie spowodował ostatni kryzys ekonomiczny, popyt na ubezpieczenia w Polsce wcale nie maleje. Ogólna sytuacja […]
  • Ubezpieczenia na wypadek chorobyUbezpieczenia na wypadek choroby Ubezpieczenia na wypadek jakiejś poważnej choroby nadal nie cieszą się u nas nawet w połowie tak dużą popularnością, jak w większości bardziej rozwiniętych państw Europy zachodniej. […]
  • UbezpieczeniaUbezpieczenia Mimo licznych trudności, spowodowanych przez kryzys finansowy, Polacy nadal dość chętnie kupują różnego rodzaju ubezpieczenia. Według analityków jest to po prostu konsekwencja tego, że […]
  • Najbardziej popularne ubezpieczeniaNajbardziej popularne ubezpieczenia Jakie ubezpieczenia Polacy wybierają najchętniej? Wiadomo, że kryzys ekonomiczny, który jakiś czas temu przetoczył się przez większą część naszej planety a którego skutki są nadal […]
  • Kryzys finansowy a popyt na ubezpieczeniaKryzys finansowy a popyt na ubezpieczenia Oficjalne dane dowodzą, że chociaż kryzys ekonomiczny wywiera coraz większy wpływ na naszą gospodarkę, to jednak istnieją sektory, które nadal radzą sobie niezwykle dobrze i których […]
  • Po co ubezpieczać samochód?Po co ubezpieczać samochód? Czy rzeczywiście warto inwestować w ubezpieczenia samochodowe i czy może nam się to przydać? Tak naprawdę, to nie jest kwestia wyboru kierowców, ale obowiązek nałożony przez prawo tak, […]