Dobrowolne ubezpieczenia OC dla przewoźników drogowych

Również przewoźnicy w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz właściciele firm przewozowych to osoby, których praca obarczona jest dużą odpowiedzialnością i ryzykiem wywołania szkód na osobach trzecich. Z tego też względu zaleca się im wykup dobrowolnego ubezpieczenia OC. Zakres czynności zawodowych przewoźnika drogowego definiowany jest przez ustawę o transporcie drogowym z 6 września 2001 roku. Umowa pieczętująca zawarcie polisy OC z podmiotami realizującymi usługi przewozowe zawierana jest zazwyczaj na okres 12 miesięcy i większość firm spedycyjnych decyduje się na taką formę minimalizacji ryzyka zawodowego, mimo że wykupienie polisy nie jest obowiązkowe. Jest jednak opłacalne! Tego typu ubezpieczenia OC chronią przed skutkami finansowymi szkód wynikłych np. w razie uszkodzenia lub zaginięcia przewożonego towaru . Podobnie jak w przypadku innych typów ubezpieczenia OC, i w przypadku ubezpieczeń od szkody cywilnej dla przewoźników drogowych zachodzą istotne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, kiedy do szkody w mieniu dojdzie np. wskutek rażącego niedbalstwa firmy przewozowej i niewłaściwego zabezpieczenia towarów…

Podobne artykuły

  • Rowerzysta i ubezpieczenieRowerzysta i ubezpieczenie Tak, na polskim rynku możemy spotkać również ubezpieczenia dla rowerzystów czyli uczestników ruchu, który przez kierowców samochodów są niekiedy traktowani dość z góry, a jakby nie patrzeć […]
  • Korzyści wynikające z posiadania ubezpieczenia OCKorzyści wynikające z posiadania ubezpieczenia OC Jakie korzyści daje wykup polisy OC i czy ubezpieczenia OC są zawsze opłacalne? Ubezpieczenia te dzielimy, jak już wspomniano, na dobrowolne i obowiązkowe. O korzyściach z wykupienia […]
  • Dobrowolne ubezpieczenia OC dla przedstawicieli środowisk medycznychDobrowolne ubezpieczenia OC dla przedstawicieli środowisk medycznych Lekarze oraz pielęgniarki to grupy zawodowe, które mogą w ramach wykonywanej przez siebie pracy wykupić dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Takie ubezpieczenia OC zawsze […]
  • Obowiązek wykupu polisy OC przez radców prawnychObowiązek wykupu polisy OC przez radców prawnych Radcy prawni to kolejna grupa zawodów objęta koniecznością wykupu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Zakres czynności zawodowych radców prawnych określa ustawa z dnia […]
  • Ubezpieczenie samochodu – ważne w zimieUbezpieczenie samochodu – ważne w zimie Szczególnie zima jesteśmy narażenie na rozmaite wypadki spowodowane śliską nawierzchnią i tym podobnymi skutkami opadów śniegu i osadzania się lodu. Wtedy też właśnie w razie jakiejkolwiek […]
  • Ubezpieczenie swojego domuUbezpieczenie swojego domu Niestety w dzisiejszych czasach nigdy nie wiadomo, na co można trafić tak, więc o wiele pewniej jest jednak wykupywać sobie ubezpieczenia domu oraz swoich nieruchomości. Tyle się przecież […]