Dobrowolne ubezpieczenia OC dla przedstawicieli środowisk medycznych

Lekarze oraz pielęgniarki to grupy zawodowe, które mogą w ramach wykonywanej przez siebie pracy wykupić dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Takie ubezpieczenia OC zawsze opłaca się mieć, ponieważ zawód lekarza obarczony jest sporym ryzykiem popełnienia błędu lekarskiego, za które zdrowiem przypłaca nikt inny, tylko pacjent. Zakres dobrowolnego ubezpieczenia OC w przypadku zawodów medycznych i pokrewnych obejmuje m.in. śmierć pacjenta w wyniku błędnego postępowania medycznego i wdrożenia przez lekarza niewłaściwego sposobu leczenia (po tym, jak zostanie mu to udowodnione w sądzie) albo też zaniechania leczenia. Jeżeli chodzi o branżę medyczną, towarzystwa ubezpieczeniowe oferują im ubezpieczenia OC o różnej wysokości sumy gwarancyjnej zależnej od rodzaju specjalności wykonywanej przez medyka. I tak opracowane zostały trzy grupy ryzyka wystąpienia zdarzenia kwalifikującego się do wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia wśród lekarzy. Pierwszą grupę ryzyka stanowią chirurdzy, anestezjolodzy oraz lekarze medycyny ratunkowej. W grupie II znajdują się przedstawiciele medycyny sportowej, radioterapii onkologicznej oraz m.in. protetycy stomatologiczni. W grupie najmniejszego ryzyka są natomiast przedstawiciele większości pozostałych specjalizacji.

Podobne artykuły

  • Dobrowolne ubezpieczenia OC dla przewoźników drogowychDobrowolne ubezpieczenia OC dla przewoźników drogowych Również przewoźnicy w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz właściciele firm przewozowych to osoby, których praca obarczona jest dużą odpowiedzialnością i ryzykiem wywołania szkód na […]
  • Korzyści wynikające z posiadania ubezpieczenia OCKorzyści wynikające z posiadania ubezpieczenia OC Jakie korzyści daje wykup polisy OC i czy ubezpieczenia OC są zawsze opłacalne? Ubezpieczenia te dzielimy, jak już wspomniano, na dobrowolne i obowiązkowe. O korzyściach z wykupienia […]
  • Pośrednicy nieruchomości – oni także ponoszą odpowiedzialność cywilną…Pośrednicy nieruchomości – oni także ponoszą odpowiedzialność cywilną… Zawód pośrednika nieruchomości to kolejna profesja, w przypadku której konieczne jest wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia od szkody cywilnej. Pośrednik nieruchomości to osoba, której […]
  • Posłuchaj głosu rozsądkuPosłuchaj głosu rozsądku Zanim całkowicie odrzucisz moją ofertę skierowaną do osób chcących nabyć polisę ubezpieczeniową w jakiejkolwiek postaci czy wariancie, zastanów się czy robisz dobrze. To moja dobra rada […]
  • Ubezpieczenia OC dla inżynierów budowlanych i architektówUbezpieczenia OC dla inżynierów budowlanych i architektów Również architekci oraz inżynierowie budownictwa to dwie grupy zawodowe, których przedstawiciele dostąpiły „zaszczytu” ustawowej konieczności wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC. […]
  • AC – kupować czy nie?AC – kupować czy nie? O ile jest rzeczywisty sens kupowania ubezpieczenia OC, gdyż jest to podstawowa i obowiązkowa polisa, którą musi koniecznie posiadać każdy kierowca. Nie mniej jednak jak sprawa wygląda w […]